Identidade Corporativa

O Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) é un dos oito Centros de Investigación de Galicia, una acreditación para o período 2019-2022 concedido no 13 de decembro de 2019 pola Secretaría Xeral de Universidades da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia a través do programa da axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do Sistema de Galicia (SUG).

O fondos asociadas coa acreditación para o período 2019-2022 require do cumprimento das instrucións de publicidade asociadas aos fondos FEDER 2014-2020.

Así mesmo, a acreditación “Unidade de Excelencia María de Maeztu” para o período 2017-2021 tamén require o cumprimento dalgunhas regulacións de comunicación.

O propósito desta páxina é resumir ambas regulacións.

Debido a complexidade das instrucións, recomendase contactar a Unidade de Comunicación en caso de dúbida: communication@igfae.usc.es

Principales elementos de comunicación

Logo IGFAE 

O logo do IGFAE , como centro mixto ao USC e a Xunta, sempre será presentado á esquerda do logo da USC e a Xunta de Galicia, mantendo a proporcionalidade e a separación indicada.

Download Color version / Black versionWhite version

Máis información sobre este logo no Manual de Imaxe Corporativa do IGFAE.

Logo María de Maeztu

O logo da María de Maeztu será sempre utilizado como selo de excelencia, ao carón do IGFAE.

Color versionColor version + IGFAE logo

Logos Centro de Investigación de Galicia

En todas as medidas de información, comunicación e as medidas para aumentar a visibilidade débese recoñecer o apoio do FEDER á operación mostrando:

  1. O emblema da Unión e referencia á Unión Europea.
  2. Referencia ao FEDER.
  3. Incluirase, sempre que sexa posible, o lema “Unha maneira de facer Europa” para resaltar o valor engadido do FEDER e da Unión Europea.

Download UE logo

Para este novo período 2014-2020, a referencia ao FEDER e o seu lema (“Unha maneira de facer Europa”), non poden estar unidos ao logotipo da Unión Europea. Deben diferenciarse por un lado o logotipo da UE (emblema e referencia), e por outro, sen ningún logotipo, a referencia ao FEDER e o seu lema.

Marca turística de Galicia

Deberase utilizar como elemento adicional a marca turística de Galicia en todas as accións de comunicación audiovisuais, escritas ou plásticas.

Download Black versionWhite version

Logo Xacobeo 2021

Finalmente, deberase utilizar como elemento adicional a marca Xacobeo 2021 en todas as accións de comunicación audiovisuais, escritas ou plásticas, seguindo a normativa vixente.

Dowload Color version / Grey versionWhite version

Normas xerais

En xeral, calquera documento, sitio web e outro material publicado polo IGFAE debe ter o logotipo, o programa de fondos e o lema da Unión Europea, o logotipo da Xunta de Galicia, IGFAE, María de Maeztu, ademais do logotipo de turismo de Galicia e Xacobeo 2021. Ademais, débense colocar logotipos doutras institucións financeiras.

O emblema da Unión deberá figurar en cor nos sitios Web. En todos os demais medios de comunicación, a cor utilizarase sempre que sexa posible.

Proxectos e publicacións científicas

Nas publicacións científicas deberá figurar:

“This work has received financial support from Xunta de Galicia (Centro singular de investigación de Galicia accreditation 2019-2022), by European Union ERDF, and by the “María de Maeztu” Units of Excellence program MDM-2016-0692 and the Spanish Research State Agency.”

Documentos

Os documentos de Word e as presentacións de diapositivas deben mostrar os logotipos como no modelo proporcionada a continuación. No encabezado, os logotipos MdM e IGFAE estarán á dereita. No pé de páxina, os logotipos da UE e Xunta aliñaranse á dereita e o logotipo de turismo de Galicia (60% do tamaño) á esquerda. No medio, o logotipo de Xacobeo 2021 e outros logotipos colocaranse no mesmo tamaño.

Conferencias, workshops, seminarios, cursos…

En cursos, seminarios, presentacións, etc. cofinanciados, é necesario recoñecer o apoio dos fondos. O apoio mínimo consiste en mostrar o logotipo da UE, xunto coa referencia ao Fondo e o lema en:

  • Programa, invitacións e posters, roll ups, etc.
  • Presentacións ou material informativo asociado.
  • Diploma de asistencia a eventos (curso, talleres, etc.) (descargar plantilla) / Diploma de participación en seminarios (descargar plantilla).
  • Sitios web: os logotipos pódense mostrar no pé de páxina ou nunha sección de patrocinadores.