Identidade Corporativa

O persoal do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) debe cumprir en todas as súas comunicacións e actividades cos requisitos de publicidade marcados polas entidades financiadoras. O obxectivo desta páxina é resumir estas e outras normativas:

Rede CIGUS: o IGFAE é un dos oito centros que forman parte da Rede de Centros de Investigación do Sistema Universitario de Galicia (Rede CIGUS). Este recoñecemento, outorgado pola Xunta de Galicia, acredita a calidade e impacto da investigación que desenvolven estes centros.

UE e Fondos Europeos: do mesmo xeito, o novo programa de financiamento de Fondos Europeos e a UE para o período 2021-2027 conleva unha nova identidade visual que debe cumprirse en todas as comunicacións vinculadas á actividade do IGFAE.

Outros programas de financiamento: ademais destas instrucións, que deben cumprirse en todo caso, o persoal do IGFAE debe acreditar as outras fontes de financiamento que recibe para a súa investigación (p. ex. European Research Council, Axencia Estatal de Investigación, programa Oportunius etc.).

En caso de calquera dúbida ou consulta sobre estas instrucións, recoméndase contactar coa Unidade de Xestión e Comunicación: communication@igfae.usc.es.

Principais elementos de comunicación

Logo do IGFAE

O logo do IGFAE, como centro mixto da USC e a Xunta, sempre aparecerá de maneira conxunta cos outros dous, mantendo a proporcionalidade e separación indicadas.

Máis información sobre este logo no Manual de Identidade Corporativa do IGFAE.

Logos da Rede CIGUS

En todas as accións de información e comunicación, o persoal deberá incluír sempre, e nesta orde, os tres logos asociados á rede CIGUS e á financiación da UE e Fondos Europeos. 

  1. O logo identificativo da rede CIGUS (versión en positivo / versión en negativo)
  2. O logo identificativo “Cofinanciado por la Unión Europea” (versión en positivo / versión en negativo)
  3. O logo identificativo dos Fondos Europeos (versión en positivo / versión en negativo)

Reglas xerais

En xeral, calquera documento, web ou material publicado polo IGFAE debe incluír o logo, o programa de financiamento e o lema da Unión Europea, o logo da Xunta de Galicia e do IGFAE. Ademais, deben incluirse tamén os logos doutras institucións financiadoras.

En medios electrónicos é obrigatorio usar a versión en cor dos logos, mentres que en medios non electrónicos é posible usar as versións en branco e negro..

Conferencias, obradoiros, seminarios, cursos…

En cursos co-financiados, seminarios, presentacións, etc., é necesario recoñecer o apoio dos fondos. A mínima mención consiste en incluir o logo da UE, xunto á referencia ao fondo e o seu lema en:

  • Programa, invitaciónse e pósters  (carteis, ‘roll ups’, etc.).
  • Presentacións ou material informativo asociado.
  • Certificados e diplomas de asistencia.
  • Páxinas web: os logos deben amosarse no ‘footer’ ou na sección correspondente de patrocinadores / financiadores.

Publicacións científicas

O seguinte parágrafo debe incluírse nas publicacións científicas:

“O IGFAE conta co recoñecemento CIGUS da Xunta de Galicia, que acredita a calidade e impacto da súa investigación”

Sinatura de correo electrónico

Co obxectivo de manter a uniformidade dentro da sinatura persoal do equipo do IGFAE, recomendamos o uso deste modelo de sinatura nos correos electrónicos:

Nome Apelido (pronomes)
Posto
Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE)
Email:
Tel: +34
Web: https://igfae.usc.es/
Páxina persoal ou redes sociais

Exemplo:
Manuel Rey (el)
IGFAE Communication Officer
Galician Institute of High Energy Physics (IGFAE)
Email: communication@igfae.usc.es
Tel: +34 881 814 033 / ext 14033
Web: https://igfae.usc.es/
Follow us on Twitter @IGFAE_HEP

Modelos de documentos