Identidade Corporativa

O persoal do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) debe cumprir en todas as súas comunicacións e actividades cos requisitos de publicidade marcados polas entidades financiadoras. O obxectivo desta páxina é resumir estas e outras normativas:

Rede CIGUS: o IGFAE é un dos oito centros que forman parte da Rede de Centros de Investigación do Sistema Universitario de Galicia (Rede CIGUS). Este recoñecemento, outorgado pola Xunta de Galicia, acredita a calidade e impacto da investigación que desenvolven estes centros.

UE e Fondos Europeos: do mesmo xeito, o novo programa de financiamento de Fondos Europeos e a UE para o período 2021-2027 conleva unha nova identidade visual que debe cumprirse en todas as comunicacións vinculadas á actividade do IGFAE.

Outros programas de financiamento: ademais destas instrucións, que deben cumprirse en todo caso, o persoal do IGFAE debe acreditar as outras fontes de financiamento que recibe para a súa investigación (p. ex. European Research Council, Axencia Estatal de Investigación, programa Oportunius etc.).

En caso de calquera dúbida ou consulta sobre estas instrucións, recoméndase contactar coa Unidade de Xestión e Comunicación: communication@igfae.usc.es.

Principais elementos de comunicación

Logo do IGFAE

O logo do IGFAE, como centro mixto da USC e a Xunta, sempre aparecerá de maneira conxunta cos outros dous, mantendo a proporcionalidade e separación indicadas.

Máis información sobre este logo no Manual de Identidade Corporativa do IGFAE.

Logos da Rede CIGUS

En todas as accións de información e comunicación, o persoal deberá incluír sempre, e nesta orde, os tres logos asociados á rede CIGUS e á financiación da UE e Fondos Europeos. 

  1. O logo identificativo da rede CIGUS (versión en positivo / versión en negativo)
  2. O logo identificativo “Cofinanciado por la Unión Europea” (versión en positivo / versión en negativo)
  3. O logo identificativo dos Fondos Europeos (versión en positivo / versión en negativo)

Reglas xerais

En xeral, calquera documento, web ou material publicado polo IGFAE debe incluír o logo, o programa de financiamento e o lema da Unión Europea, o logo da Xunta de Galicia e do IGFAE. Ademais, deben incluirse tamén os logos doutras institucións financiadoras.

En medios electrónicos é obrigatorio usar a versión en cor dos logos, mentres que en medios non electrónicos é posible usar as versións en branco e negro..

Conferencias, obradoiros, seminarios, cursos…

En cursos co-financiados, seminarios, presentacións, etc., é necesario recoñecer o apoio dos fondos. A mínima mención consiste en incluir o logo da UE, xunto á referencia ao fondo e o seu lema en:

  • Programa, invitaciónse e pósters  (carteis, ‘roll ups’, etc.).
  • Presentacións ou material informativo asociado.
  • Certificados e diplomas de asistencia.
  • Páxinas web: os logos deben amosarse no ‘footer’ ou na sección correspondente de patrocinadores / financiadores.

Publicacións científicas

Deberá incluírse un parágrafo no que se mencione o financiamento nas resolucións e publicacións científicas que sexan co-financiadas. Exemplos:

«This work has received financial support from the Xunta de Galicia (CIGUS Network of Research Centres) and the European Union.»

OR

«Financial support from the Xunta de Galicia (CIGUS Network of Research Centres) and the European Union, is grate fully acknowledged.»

Sinatura de correo electrónico

Co obxectivo de manter a uniformidade dentro da sinatura persoal do equipo do IGFAE, recomendamos o uso deste modelo de sinatura nos correos electrónicos:

Nome Apelido (pronomes)
Posto
Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE)
Email:
Tel: +34
Web: https://igfae.usc.es/
Páxina persoal ou redes sociais

Exemplo:
Manuel Rey (el)
IGFAE Communication Officer
Galician Institute of High Energy Physics (IGFAE)
Email: communication@igfae.usc.es
Tel: +34 881 814 033 / ext 14033
Web: https://igfae.usc.es/
Follow us on Twitter and Instagram @IGFAE_HEP

Modelos de documentos