Contacto de prensa

Unidade de Comunicación

A Unidade de Comunicación do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) é o departamento encargado da difusión e divulgación das actividades do centro.

Para consultas de prensa, contacta co responsable, Manuel Rey, en:

Email: communication@igfae.usc.es
Tel: +34881814033
Twitter: @IGFAE_HEP
Instagram: @igfae_hep
LinkedIn: Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE)