Unidade de Excelencia María de Maeztu

severo_ochoa_award

En 2016, IGFAE integrou por primeira vez os Centros Españois «Severo Ochoa» e as Unidades de Excelencia «María de Maeztu», a alianza SOMMa. Este programa do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades de España identifica e promove a excelencia nos centros e unidades de investigación de vangarda existentes e apóiaos para mellorar o seu impacto, o seu liderado científico internacional e a súa competitividade. O primeiro selo MdM foi unha oportunidade importante para impulsar o rendemento científico de IGFAE na busca dalgunhas das cuestións máis fundamentais en Física. A subvención, financiada cun total de 2 millóns de euros, é por un período de 4 anos (renovable) e permite o acceso a convocatorias de financiamento dedicadas tanto aos recursos humanos como ao apoio das infraestruturas.

En marzo de 2024, o IGFAE acadou por 2ª vez o selo como Unidade de Excelencia María de Maeztu. A distinción permitirá desenvolver o proxecto estratéxico do Instituto durante os vindeiros anos, e continuar coa evolución iniciada durante o anterior período de acreditación. O IGFAE é, ata o momento, o único centro galego en recibir este recoñecemento de excelencia.

 

O proxecto estratéxico de investigación baséase nos seguintes obxectivos:

Mellorar o rendimento científico

Explorar posibles sinerxias entre os grupos do IGFAE e con outros equipos de investigación

Aumentar a eficiencia das instalacións de investigación e as capacidades tecnolóxicas

Crear unha estratexia de Investigación e Innovación Responsable (RRI)

Adaptar a xestión ás mellores prácticas internacionais