FAIR R3B

FAIR R3B

O equipo experimental para estudos de reaccións con feixes radioactivos relativistas R3B é parte do proxecto FAIR. O obxectivo da colaboración internacional de R3B é desenvolver e construír un equipo de reacción versátil con alta eficiencia, aceptación e resolución para medicións de reaccións con feixes radioactivos de alta enerxía completas cinemáticamente. O equipo situarase no plano focal da rama de alta enerxía do Super-FRS. A configuración experimental baséase nun concepto como a configuración de reacción R3 B/ LAND existente en GSI introducindo melloras substanciais con respecto á resolución e un esquema de detección estendido, que comprende a detección adicional de partículas de retroceso de luz (tipo obxectivo) e un espectrómetro de fragmentos de alta resolución. O equipo adáptase ás enerxías de feixe máis altas (correspondentes a unha rixidez magnética de 20 Tm) provistas polo Super-FRS aproveitando a transmisión máis alta posible de feixes secundarios.

A configuración de R3B cubrirá os estudos de reacción experimentais con núcleos exóticos moi afastados da estabilidade, o que permitirá un amplo programa de física con feixes de isótopos raros con énfases na estrutura e dinámica nuclear. Tamén se comprenden os aspectos astrofísicos e as aplicacións técnicas. Para cubrir un programa de física tan grande, planifícanse varios subsistemas de detección diferentes, así como un sofisticado sistema DAQ e un software de análise de datos. O traballo realízase dentro da colaboración R3B que inclúe máis de 50 institutos diferentes de todo o mundo.