Xénero e Diversidade

Estratexia para a igualdade de xénero e diversidade

A Estratexia de xénero e diversidade do IGFAE trata de poñer en marcha e realizar un seguimento das medidas dirixidas a incentivar e fomentar a igualdade de xénero e diversidade no acceso, presenza, promoción e representación no ámbito do instituto. Este documento realizouno o Grupo de Traballo de Xénero e Diversidade do IGFAE e foi aprobado pola Xunta de Goberno o 6 de xullo de 2021. A estratexia, en castelán, atópase na seguinte ligazón:

Estratexia para a igualdade de xénero e diversidade do IGFAE (PDF)

Outros documentos de interese:

III Plan Estratéxico de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes da USC

Background

Actividades

– Masterclass de física de partículas para rapazas (Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia 2019)
Minorías en ciencia: conversas sobre igualdade e inclusión entre viños e cervexas
Masterclass de física de partículas para rapazas (Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia 2020)
Debate: “Física: unha ciencia sen xénero?”
Mesa redonda: ““De nenas a investigadoras: o camiño da ciencia”” (International Day of Women and Girls in Science 2021)
– “Transfronteirizas: conversas de arte e ciencia” con Rosa Montero, Marta Macho & Anna Figueiredo.

Colaboracións

– En xuño de 2020, o IGFAE uniuse á rede XENERA (Rede de Igualdade de Xénero en Física no Espazo Europeo de Investigación), cuxo obxectivo é apoiar, coordinar e mellorar as políticas de igualdade de xénero nas organizacións de investigación en física en Europa e no mundo. Por iso, IGFAE participou nunha proposta COST, BIRDIE.