Programa de capacitación posdoutoral

Programa de capacitación posdoutoral internacional e plan de desenvolvemento profesional: as claves para o éxito

A nosa oferta como centro de formación posdoutoral inclúe:

  • Mentoring
  • Visibilidade internacional
  • Financiamento discrecional
  • Recadación de fondos
  • Responsabilidades organizacionais
Background

Mentoring

A cada posdoutorado asignaráselle un membro do persoal docente de IGFAE como mentor. Ao longo da estadía posdoutoral, o mentor brindará asesoramento e apoio para o desenvolvemento profesional do posdoutorado.

Visibilidade internacional

Recomendarase aos posdoutorados que asistan a escolas avanzadas e presenten o seu traballo en conferencias internacionais. Tamén serán motivados para solicitar responsabilidades de colaboración en colaboracións experimentais, redes de investigación, etc.

Financiamento discrecional

Asignarase unha cantidade de diñeiro a cada posdoutorado para o seu uso á súa propia discreción. Este orzamento podería utilizarse para comprar recursos informáticos, pagar tarifas de programas de capacitación, cubrir gastos de colaboración, etc.

Responsabilidades organizativas

Os posdoutorados serán incluídos nas tarefas académicas regulares, tales como a organización de escolas e talleres, así como programas de seminarios. Isto mellorará tanto a súa interacción cos membros sénior de IGFAE como a súa visibilidade internacional.

Recadación de fondos

Recomendarase encarecidamente aos posdoutorados que soliciten recursos para mellorar e fortalecer a súa relación con IGFAE. Tamén recibirán apoio administrativo e asesoramento da Universidade de Santiago de Compostela (USC), a Xunta de Galicia (goberno rexional) e o persoal de IGFAE, especialmente no que respecta ao financiamento da investigación europea. Farase especial fincapé nas propostas para as bolsas Marie Curie e o Consello Europeo de Investigación (ERC), así como para as posicións posdoctorais Ramón y Cajal e Juan de la Cierva fundadas polo Goberno español.