Comité Científico Asesor (SAB)

O Comité Científico Asesor (Scientific Advisory Board – SAB) é un comité externo composto por persoas expertas e recoñecidas internacionalmente en diferentes campos da física. O SAB monitoriza a evolución dos obxectivos científicos e clasifica o rendemento de IGFAE, os programas científicos e o personal investigador cada catro anos, así como as novas afiliacións.

Sergio Bertolucci

Sergio Bertolucci
(U. Bologna)
CERN Director de investigación 2009-2016.

Barbara Erazmus

Barbara Erazmus
(SUBATECH Nantes)
Voceira adxunta de ALICE e coordinadora de STRONG-2020.

Paolo Giubelino+

Paolo Giubelino
(INFN Torino)
Director científico GSI/FAIR.

Gabriela Gonzalez

Gabriela González
(Louisiana State University)
Portavoz de LIGO 2011-2017.

Francis Halzen+

Francis Halzen
(Univers. Wisconsin)
Portavoz de IceCube.

Larry McLerran+

Larry McLerran
Director – Institute for Nuclear Theory (Seattle).

Giulia Zanderighi+

Giulia Zanderighi
CERN & Max Planck Institut für Physik (München).