Comité Científico Asesor (SAB)

O Comité Científico Asesor (Scientific Advisory Board – SAB) é un comité externo composto por expertos recoñecidos internacionalmente en diferentes campos da física que monitoriza a evolución dos obxectivos científicos e clasifica o rendemento de IGFAE, seus programas científicos e o seus personal investigador cada catro anos, así como novas afiliacións

Sergio Bertolucci

Sergio Bertolucci  (U. Bologna)
CERN Director de investigación 2009-2016.

Barbara Erazmus

Barbara Erazmus (SUBATECH Nantes)
Voceira adxunta de ALICE e coordinadora de STRONG-2020.

Paolo Giubelino+

Paolo Giubelino (INFN Torino)
Director científico GSI/FAIR.

Gabriela Gonzalez

Gabriela González (Louisiana State University)
Portavoz de LIGO 2011-2017.

Francis Halzen+

Francis Halzen (Univers. Wisconsin)
Portavoz de IceCube.

Larry McLerran+

Larry McLerran
Director – Institute for Nuclear Theory (Seattle).

Giulia Zanderighi+

Giulia Zanderighi
CERN & Max Planck Institut für Physik (München).