Investigación

ÁREAS ESTRATÉXICAS DE INVESTIGACIÓN


A procura científica do Onstituto é organizada ao redor de tres Áreas Estratéxicas (SA) que é o fundamento para a ordenación estratéxica. Unha liña transversal foi creada recentemente para falar a estratexia para oportunidades novas no campo de instalacións internacionais. Ademais, actividade do IGFAE é dividida nunha secciónn experimental e outra de teoría.

ESTRATEXIAS PARA NOVAS INSTALACIÓNS

O instituto necesita avaliar continuamente o estado das instalacións internacionais, como o Gran Colisionador de Hadrones e Electróns (LHeC), o Colisionador Lineal Internacional (ILC) e FAIR, buscando novas oportunidades físicas e tomando decisións estratéxicas. Esta liña horizontal ten como obxectivo proporcionar o terreo de debate para decidir a estratexia para estas novas oportunidades.

TEORÍA

A física teórica, que traduce o comportamento da natureza a unha lingua matemática, é unha das actividades máis fascinantes inventadas polo ser humano. Ao redor da mitade dos membros de IGFAE son dedicados a física teórica.

EXPERIMENTOS

Desde a súa fundación, O IGFAE participa nas principais instalacións internacionais e continúa colaborando nos experimentos máis avanzados do mundo.

LHCbPierre Auger ObservatoryNEXTGANIL - ACTAR TPCFAIR - R3BLaserPETLIGO