LHCb

Con sede no laboratorio CERN preto de Xenebra, LHCb é un dos catro grandes detectores do Gran Colisionador de Hadróns (LHC), no que se produciron colisións protón- protón desde 2009 (nas Carreiras I e II de LHC), e aínda se espera continuar a recopilar datos nos próximos 15 a 20 anos. Situado nunha vasta caverna subterránea, a 100 metros debaixo da campiña francesa, involucra a uns 700 científicos de 52 institucións de todo o mundo. O LHCb é un espectrómetro avanzado cuxa aceptación e características específicas fano moi diferente e complementario ao resto dos experimentos do LHC. As súas principais actividades na actualidade inclúen o estudo da violación CP, e procesos que poden violar o número leptónico

O experimento LHCb (as siglas de Large Hadron Collider beauty), foi deseñado principalmente para realizar medicións precisas dos elementos da matriz de mestura de quarks, especialmente as fases entre a segunda e a terceira xeración. Estes están intimamente relacionados coa presenza de violación CP na natureza, e poderían ser esenciais para explicar as asimetrías da luz entre materia e antimateria, que explican porqué o noso universo actual está composto pola primeira e non pola segunda. O experimento tamén ten como obxectivo explorar desintegracións altamente suprimidas de mesóns pesados no Modelo Estándar, como Bs → μμ. Nos últimos anos, LHCb ampliou substancialmente o seu alcance físico con novas metodoloxías de análises e hoxe en día pódese considerar un detector do LHC de propósito xeral. Os exemplos disto inclúen física superior e EW, procuras directas de partículas BSM ou física de materia que interactúa fortemente en densidades de enerxía extremas (en colisións protón-chumbo ou chumbo-chumbo).

O LHCb ten 21 m de longo, 10 m de alto e 13 m de ancho, e o grupo IGFAE LHCb asumiu unha responsabilidade significativa na súa construción. En particular, estivo a cargo da montaxe e instalación do Inner Tracker, un dispositivo de máis de 200.000 canles electrónicas que rodea o tubo do feixe do LHC e proporciona medicións precisas das pistas de desintegración do quark.

Durante o período 2019-2020, o detector LHCb será sometido a unha actualización completa, que afectará de maneira moi significativa o alcance físico do experimento. Despois desta actualización, o detector lerase completamente a 40 MHz e será capaz de xestionar luminosidades moito máis altas, o que levará a estatísticas moito máis altas en varias canles clave. O grupo IGFAE está actualmente involucrado na actualización do detector de localización de vértices, crucial para detectar con precisión a posición de desintegración dos mesóns B e os hadróns. Para esta actualización, cambiarase a tecnoloxía do detector, utilizando píxeles en lugar de tiras, o que implica unha serie de desafíos técnicos importantes.

Outra necesidade importante de completar os obxectivos de física do LHCb é a gran cantidade de recursos de computación que precisa. En particular, IGFAE aloxa un centro de segundo nivel (ou Tier 2) do sistema de computación global de LHCb. Actualmente, este centro, situado nas instalacións de IGFAE, ofrece unha potencia de cálculo de aproximadamente 10 kHS06 a través de 84 servidores de diversas características que proporcionan aproximadamente 1036 núcleos de procesador e contribúe ao 6% das necesidades globais de LHCb.

Máis información dispoñible na páxina web pública de LHCb http://LHCb-public.web.cern.ch/LHCb-public/