O instituto

O Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) é un centro de investigación mixto da Universidade de Santiago de Compostela e a Xunta de Galicia, que foi creado oficialmente o 2 de xullo de 1999.

O noso obxectivo principal é coordinar e fomentar a investigación científica e técnica no campo da Física de Alta Enerxía, Física de Partículas e Nuclear e áreas relacionadas como Astrofísica, Física Médica, Instrumentación, etc.

É tamén de particular relevancia a nosa participación na planificación e promoción da relación con grandes instalacións experimentais, especialmente as que temos actualmente co CERN, GSI/FAIR, o Observatorio Pierre Auger e LIGO.

Unidade de Excelencia “María de Maeztu”

En 2016, IGFAE integrou os Centros Españois «Severo Ochoa» e as Unidades de Excelencia «María de Maeztu», a alianza SOMMa. Este programa do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades de España identifica e promove a excelencia nos centros e unidades de investigación de vangarda existentes e apoiaos para mellorar o seu impacto, o seu liderado científico internacional e a súa competitividade. O premio MdM é unha oportunidade importante para impulsar o rendemento científico de IGFAE na busca dalgunhas das cuestións máis fundamentais en Física. A subvención, financiada cun total de 2 millóns de euros, é por un período de 4 anos (renovable) e permite o acceso a convocatorias de financiamento dedicadas tanto aos recursos humanos como ao apoio das infraestruturas.

O proxecto de investigación estratéxica baséase nos seguintes obxectivos:

– Mellorar o rendemento científico.
– Explorar posibles sinerxías entre os grupos IGFAE e con outras institucións de investigación.
– Aumentar a eficiencia das instalacións de investigación e das capacidades tecnolóxicas.
– Establecer unha estratexia de investigación e innovación responsable
– Adaptar a xestión ás mellores prácticas internacionais.