Programa de doutoramento internacional

A formación en Física de Altas Enerxías, Física de Astropartículas e Cosmoloxía ou Física Nuclear, cunha forte énfase na dimensión internacional, foi sempre unha actividade crave no Instituto. O noso programa de doutoramento en Física de Partículas e Nuclear ofrece unha formación de primeiro nivel a mozos licenciados en Física e áreas afíns interesados en iniciar unha carreira científica nalgún dos temas incluídos nos nosos Programas de Investigación.

O acceso ao programa de doutoramento segue as normas da Universidade de Santiago de Compostela (https://www.usc.gal/gl/estudos/doutoramentos). Convidamos a todas as persoas candidatas interesadas a que se poñan en contacto connosco para informarse en phd_program@igfae.usc.es. Algúns temas específicos para as teses son:

Background

Física de altas enerxías

SA1: O Modelo Estándar ata os límites
  • Detectores de píxeles de silicio resistentes á radiación con capacidade de temporización
  • Desenvolvemento de sistemas de lectura para detectores de píxeles de silicio
  • Medicións de observables que violan o CP no LHCb
  • Exploración dos sectores escuros co experimento LHCb no CERN
  • Probas de universalidade do sabor do leptón no experimento LHCb
  • Procura de nova física no LHCb
  • Estudo das colisións de ións pesados no LHCb

Física teórica

SA1: O Modelo Estándar ata os límites
 • Establecemento do réxime non lineal da QCD no LHC e en futuros colisionadores
 • Imaxes en yoctosegundos da colectividade QCD
 • A estrutura das estrelas de neutróns nas teorías de campo efectivo e os observables de ondas gravitacionales
 • Estudos na dualidade gauge/gravidade, integrabilidade e Teoría de Cordas
 • Información cuántica
 • Fenomenología da física do modelo estándar e máis aló do modelo estándar

Partículas cósmicas e Física Fundamental

SA2: Partículas cósmicas e física fundamental
 • Detección de raios cósmicos de ultra alta enerxía e de neutrinos na física das astropartículas
 • Procura da natureza dos neutrinos co detector NEXT-100 no Laboratorio Subterráneo de Canfranc
 • Ondas gravitacionais e astronomía multimensaxeiro
 • I+D en TPC ópticos para experimentos con neutrinos e materia escura

Física nuclear e aplicacións

SA3: Física nuclear desde o laboratorio ata mellorar a saúde das persoas
 • Aceleración de partículas inducidas por láser e aplicacións médicas en L2A2
 • Reaccións para a estrutura nuclear, a dinámica e os estudos astrofísicos con feixes de ións relativistas raros en R3 B
 • Estrutura e dinámica de núcleos exóticos en instalacións RIB de baixa enerxía
 • Desenvolvo da instrumentación nuclear desde os experimentos ata as aplicacións
O programa de doutoramento inclúe estancias en centros de investigación internacionais como o CERN, GSI/FAIR, Pierre Auger, LIGO, LSC, etc., un programa de titoría, cursos de formación e escolas. O Instituto proporciona axuda cos trámites burocráticos e un paquete de benvida para os estudantes internacionais.
Se está interesado en realizar un doutoramento nun dos temas mencionados, envíe a súa expresión de interese a través de
https://igfae.usc.es/igfae/job-offer/open-call-phd-program-2021/
Traballamos na definición de doutoramentos industriais en colaboración con empresas externas. As peroas candidatas innteresadas nesta posibilidade deben facer claramente esta declaración na súa Carta de Motivación
IGFAE é un empregador con igualdade de oportunidades. IGFAE comprométese a aumentar a diversidade do seu persoal e agradece especialmente as solicitudes de mulleres, minorías e persoas con discapacidade.