Rede CIGUS

O Instituto Galego de Física de Altas Enerxías forma parte da rede de Centros de Investigación do Sistema Universitario de Galicia (CIGUS). Esta rede integra a aqueles centros cuxa calidade e impacto da investigación foi acreditada pola Xunta de Galicia.