Transparencia

O IGFAE é un centro de investigación mixto da Universidade de Santiago de Compostela e da Xunta de Galicia, creado oficialmente o 2 de xullo de 1999. Desde entón, a súa misión baséase na coordinación e a promoción da investigación científica e técnica en varios campos: Física de Altas Enerxías, Física de Partículas e Nuclear e áreas relacionadas como Astrofísica, Física Médica e Instrumentación.

Os valores do centro explícanse polo desempeño eficiente en termos de produción científica, adquisición de talento e recadación de fondos, a posta en marcha dunha nova organización da investigación en Áreas Estratéxicas (SA) e, finalmente, unha importante actividade internacional, especificamente dentro de grandes colaboracións experimentais como o LHC, GSI / FAIR, o Observatorio Pierre Auger e LIGO.

Así mesmo, a planificación e difusión das relacións e a colaboración con grandes instalacións experimentais son de gran importancia para o instituto.

Os obxectivos de IGFAE inclúen aumentar a eficiencia das instalacións de investigación e as capacidades tecnolóxicas, implementar unha estratexia de investigación responsable e adaptar a xestión ás mellores prácticas internacionais, entre outros.

Para cumprir coa visión, misión e valores do IGFAE, o instituto elaborou un Código de Conduta para atender, en caso necesario, situacións delicadas que cuestionen a súa integridade científica ou xestionar conflitos internos.

Código de conduta do IGFAE

Nesta sección da web, o IGFAE ofrece á cidadanía acceso á información pública de conformidade coa Lei 1/2016, sobre Transparencia e Bo Goberno e Transparencia da USC.

De acordo co Regulamento Interno do IGFAE aprobado no Consello de Goberno do 20 de marzo de 2018, a gobernanza do Instituto baséase en:

– Unha Xunta de Goberno, composta por representantes da Xunta de Galicia e a Universidade de Santiago de Compostela (USC) como instituto mixto, presidido por Antonio López Díaz, actual Reitor da USC.

– Un Consello Científico Asesor (SAB), que asume a tarefa principal de levar a cabo avaliacións periódicas do Instituto e os seus membros. Os seus membros actuais son:

– Sergio Bertolucci (U. Bolonia): Director de investigación do CERN 2009-2016.
– Paolo GIubelino: Director Científico de GSI, Darmstadt.
– Gabriela González (Universidade Estatal de Lousiana): portavoz de LIGO en 2011-2017.
– Francis Halzen (U. Wisconsin): portavoz do Observatorio de Neutrinos IceCube, Antártida.
– Larry McLerran: Director do Instituto de Teoría Nuclear, Seattle.
– Giula Zanderighi: División de Teoría do CERN e Universidade Técnica de Munich.

– Unha Dirección Executiva encabezada por Carlos Alberto Salgado e unha Dirección Asociada, encabezada por Abraham Antonio Gallas.

– Un Comité Científico ( SC), composto por:

– Enrique Zas
– Luís Miramontes
– Juan José Saborido
– José Ángel Hernando Morata
– Diego Martínez Santos

– Unha Xunta Executiva ( EB), composta por:

– Jaime Álvarez
– Nestor Armesto
– Dores Cortina
– Abraham Antonio Gallas
– Elena González
– Carlos Alberto Salgado

– Unha Unidade de Xestión ( MU), formada por:

– Berta Mariño, responsable de xestión.
– Manuel Rey, responsable de comunicación.
– Ricardo Julio Rodríguez, director de operacións.
– Marcos Antonio Seco, Oficial de Ciencia de Datos.
– Sonia del Río, responsable de Asuntos Económicos.
– Alba Martínez, persoal de Administración e Xestión.

– Tres áreas estratéxicas (SA) e unha liña horizontal (HL) que apoian a investigación científica:

1. O modelo estándar ata os límites (coordinado por Elena Ferreiro)
2. Partículas Cósmicas e Física Fundamental (Coordinado por Jaime Álvarez)
3. Física nuclear do laboratorio para mellorar a saúde das persoas (Coordinado por Dores Cortina)
4. Estratexias para novas instalacións (Coordinado por Néstor Armesto)

Avaliacións de calidade

O IGFAE, como centro de investigación pertencente á Universidade de Santiago de Compostela, forma parte da súa Área de Mellora de Calidade e Procedementos.

O persoal do IGFAE estaba composto por 117 persoas, organizadas da seguinte maneira:

– Por xénero: 90 homes e 27 mulleres.
– Por colectivo:

– 45 estudantes de doutoramento.
– 33 persoal científico.
– 22 investigadores postdoutorais.
– 18 persoal técnico e administrativo.
– 1 profesor emérito.
– 1 colaborador.

Nesta ligazón pode acceder ao organigrama do instituto.

O IGFAE desenvolve a súa actividade en colaboración con institucións nacionais e internacionais no marco de memorandos de entendemento ou acordos específicos. Nesta sección atópase a a lista de acordos participados polo IGFAE:

– Acordo co CERN: o IGFAE alberga un nivel 2 do a Rede Mundial de Computación do experimento LHCb do Gran Colisionador de Hadrones ( HC), que representa o 60% dos recursos informáticos a nivel estatal.

– Acordo co Observatorio Pierre Auger: o centro colabora na investigación dun conxunto xigante de fervenzas de aire en Arxentina, proposto polo premio nobel Jim Croninel e o profesor Alan Watson.

– Acordo con LIGO (Observatorio de ondas gravitacionais por interferometría láser): o instituto de axuda na investigación sobre a detección directa de ondas gravitacionales.

– GSI

Desde 2017, todos os membros de IGFAE contribúen á redacción da memoria anual, proporcionando un resumo das actividades que desenvolveron ese ano. Están dispoñibles nas seguintes ligazóns:

Pode enviar solicitudes para acceder a información pública de conformidade coa Lei 1/2016, sobre Transparencia e bo goberno e transparencia da USC. Pode exercer isto directamente a través do correo electrónico igfae@usc.es.