Misión e Visión

MISIÓN E VISIÓN

O IGFAE ten a misión principal de coordinar e fomentar a investigación científica e técnica no campo da Física de Alta Enerxía, Física de Partículas e Nuclear e as súas áreas relacionadas: Astrofísica, Física Médica, Instrumentación, etc.

A planificación e promoción de relacións con grandes instalacións experimentais son de particular importancia, especialmente co CERN, GSI/FAIR, Observatorio Pierre Auger e LIGO.

Os principais elementos que definen a actividade recente do Instituto son: un bo desempeño en termos de produción científica, atracción de talentos e recadación de fondos, unha intensa actividade internacional, especialmente dentro de grandes colaboracións experimentais e a activación dun novo marco para organizar a investigación en termos de Áreas de Investigación Estratéxica (SA).

OS NOSOS OBXECTIVOS

Mellorar o rendemento científico

Explorar posibles sinerxías entre os grupos de IGFAE e con outros equipos de investigación

Incrementar a eficiencia das instalacións de investigación e capacidades tecnolóxicas

Establecer unha estratexia de investigación e innovación responsable

Adaptar a xestión ás mellores prácticas internacionais