Presentación

Asegurar a igualdade en Ciencia supón aproveitar o talento de toda a poboación. Isto é dunha importancia vital nunha época na que a Ciencia e a Tecnoloxía son decisivas para atopar solucións a moitos dos retos ós que se enfrenta a humanidade, tales como a crise enerxética, mediambiental, alimentaria ou financeira.

Nos últimos anos a comunidade internacional está levando a cabo esforzos dirixidos a promover a participación de mulleres e de nenas no ámbito científico. Sen embargo, un estudo levado a cabo en 14 países revela que a probabilidade de que estudantes femeninos obteñan unha carreira científica son de 18 % no grao, frente o 37 % masculino. Esta porcentaxe de alumnas cae ata un 8 % e un 2 % se falamos dun Máster ou un doutorado, frente os respectivos porcentaxes do 18 % e 6 % do alumnado masculino.

Dende o Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) creemos que é esencial promover o acceso e participación plena e equitativa de todas as persoas na ciencia. Movida por este mesmo principio de equidade, a Asamblea Xeral das Nacións Unidas decide proclamar o 11 de febreiro como o “Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia”. Tras o parón en 2021 pola crise sanitaria, o IGFAE súmase a esta efeméride coa terceira edición da marterclass dirixida ás alumnas de bacharelato.

Na xornada ou masterclass levaranse a cabo actividades relacionadas coa Física de Partículas, nunha actividade que nace como froito da colaboración do IGFAE co “Grupo Internacional de Divulgación de Física” (promotores da mesma) e o CERN (Organización Europea para a Investigación Nuclear).

Os obxectivos da actividade son, por unha banda, acercar ás alumnas de Bacharelato o traballo das investigadoras do instituto, visibilizando así a labor científica levada a cabo por mulleres e fomentando as vocacións das nenas. Impartiranse unha serie de conferencias introductorias da Física de Partículas actual. Ademáis, farase unha práctica por ordenador en grupos con datos reais dun experimento do CERN. Posteriormente, discutiranse os resultados mediante videoconferencia co CERN e outros centros europeos que realicen a xornada simultaneamente.

Por outra banda, con esta xornada preténdese poñer de manifesto o feito de que moitas mulleres pertencentes a diferentes cultura, país, clase, etnia e condición fixeron grandes aportacións á ciencia dende os espazos que conseguiron ocupar. Polo que farase unha pequena charla-coloquio de historias invisibilizadas de mulleres científicas, que supoñen un exemplo de inspiración e superación das diferentes barreiras que estas tiveron (e teñen) que facer frente ó longo da carreira científica.

Sen ningunha dúbida, esta será unha experiencia inesquecible para as alumnas, onde terán a oportunidade de acercarse ó método científico mediante un pequeno simulacro do que supón a día a día dunha científica, ademáis de adquirir coñecemento sobre a historia das mulleres na ciencia. O número de estudantes está limitado a 40, polo que gustaríanos contar con duas estudantes de 1º de Bacharelato do seu instituto. Consideramos que esta actividade se podería convertir nun incentivo para decantarse por carreiras científicas, polo que pedimos que se teña en conta este criterio na súa selección. Ademáis, dado que a discusion dos resultados será en ingles, esto tamén se debería ter en conta. A selección das candidatas deixámola enteiramente á súa discrecionalidade.

Debido ás medidas COVID, neste momento non podemos encargarnos da manutención. Informaremos puntualmente se a situación cambia nos próximos días. O/A profesor/a acompañante das estudantes pode asistir, e incluso participar activamente na xornada, se así o desexa. Deberá indicalo na solicitude.

Se desexan participar nesta experiencia deben enviar o formulario de inscrición electrónico que se atopa nesta web, cos datos requiridos, ata as 23:59 do luns 24 de xaneiro. As solicitudes serán atendidas por orde de chegada. Aqueles centros cuxas solicitudes que non poidan ser atendidas nesta ocasión, terán prioridade para enviar alumnas na vindeira edición.

Calquera pregunta ou consulta, non dubide en dirixirse a nós.

Agardamos a súa participación!

Organizan:

  • Sibylle Driezen
  • Martina Feijoo Fontán
  • Ana Garbayo Peón
  • Beatriz García Plana
  • Alessandra Gioventù
  • Clara Landesa Gómez
  • Alicia Muñoz Ramos
  • Sara Sellam
  • Verónica Villa Ortega