Aviso legal

Este sitio web é posuído polo Instituto galego de Física de Enerxía Alta (Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, IGFAE) un centro investigador conxunto de Universidade de Santiago de Compostela e Xunta de Galicia (o Goberno Autónomo galego).

A dirección do IGFAE é:

Rúa de Xoaquín Díaz de Rábago, s/ n,
Campus Vida, Universidade de Santiago de Compostela
15782 Santiago de Compostela, Galiza, España

Os coordinadores do grupo investigador son Adolfo Figueiras Guzmáz, Profesor de Medicamento Preventivo e Saúde Pública, e Alberto Ruano Raviña, Profesor de Medicamento Preventivo e Saúde Pública. Se tes calquera cuestións ou consultas podes contactarnos polo correo electrónico department.prsem@usc.es.

Neste sitio web, ningunha actividade económica é levada a cabo (LSSIC E). Nin é calquera dato persoal almacenado excepto aqueles público e referido á actividade profesional de investigadores que son parte do grupo investigador. Para máis información, podes consultar a Lei española en Protección de Dato.