Os Labs do IGFAE son espazos de nova creación para dirixir e estruturar a nosa investigación cara a unha investigación e innovación (RRI, Responsible Research & Innovation) máis responsable coa sociedade e a súa contorna inmediata.

Esta nova estratexia de compromiso industrial e social divide as súas actividades en laboratorios que serven como espazos para discutir novas iniciativas con actores externos e colaboradores do IGFAE segundo áreas temáticas

EduLab é un foro de intercambio e co-creación coa comunidade educativa onde persoal científico do IGFAE e membros da comunidade educativa (profesorado, estudantes) únense para poñer en marcha novos proxectos colaborativos.

TechLab son unha serie de obradoiros e intercambios coa industria para estimular a innovación en colaboración e a explotación dos coñecementos e resultados do IGFAE, así como unha ferramenta para que o persoal investigador do IGFAE explore saídas profesionais no sector.

ArtLab, un espazo de diálogo entre arte e ciencia composto por persoal investigador do IGFAE e colaboradores externos que propoñerán e desenvolverán novas ideas para fomentar as conversacións entre as dúas disciplinas.

008

02.Edu.Lab

Proxecto MEDRA

Investigación nas aulas
01.10.2023

007

02.Edu.Lab

Aprendendo física con Lego

Xogo

006

02.Edu.Lab

Einstein Rocket

Investigación - Espazo-tempo
12.11.2020

001

01.Art.Lab

O soño musical dos mapas celestes

Obra Audiovisual
07.09.2021 - 10.09.2021

005

01.Art.Lab

Transfronteirizas

Conversas

003

02.Edu.Lab

Construción de cámara de néboa

Obradoiro
09.10.2021

002

01.Art.Lab

Cosmoloxías

Exposición
28.02.2021 - 15.03.2021

008

Proxecto MEDRA

01.10.2023

02.Edu.Lab

007

Aprendendo física con Lego

02.Edu.Lab

006

Einstein Rocket

12.11.2020

02.Edu.Lab

001

O soño musical dos mapas celestes

07.09.2021

01.Art.Lab

O soño musical dos mapas celestes

005

Transfronteirizas

01.Art.Lab

003

Construción de cámara de néboa

09.10.2021

02.Edu.Lab

002

Cosmoloxías

28.02.2021

01.Art.Lab