Os Labs do IGFAE son espazos de nova creación para dirixir e estruturar a nosa investigación cara a unha investigación e innovación (RRI, Responsible Research & Innovation) máis responsable coa sociedade e a súa contorna inmediata.

Esta nova estratexia de compromiso industrial e social divide as súas actividades en laboratorios que serven como espazos para discutir novas iniciativas con actores externos e colaboradores do IGFAE segundo áreas temáticas

EduLab é un foro de intercambio e co-creación coa comunidade educativa onde persoal científico do IGFAE e membros da comunidade educativa (profesorado, estudantes) únense para poñer en marcha novos proxectos colaborativos.

TechLab son unha serie de obradoiros e intercambios coa industria para estimular a innovación en colaboración e a explotación dos coñecementos e resultados do IGFAE, así como unha ferramenta para que o persoal investigador do IGFAE explore saídas profesionais no sector.

ArtLab, un espazo de diálogo entre arte e ciencia composto por persoal investigador do IGFAE e colaboradores externos que propoñerán e desenvolverán novas ideas para fomentar as conversacións entre as dúas disciplinas.

001

03.Tech.Lab

Achegándose á rexión tecnolóxica máis innovadora de Europa

TechLab - Formación - Tinus van de Pas - Transferencia de Tecnoloxía - Brainport Eindhoven
15.02.2024 - 15.02.2024

008

02.Edu.Lab

Proxecto MEDRA

Investigación nas aulas
10.11.2023 - 30.06.2024

007

02.Edu.Lab

Aprendendo física con Lego

Xogo

006

02.Edu.Lab

Einstein Rocket

Investigación - Espazo-tempo
12.11.2020

001

01.Art.Lab

O soño musical dos mapas celestes

Obra Audiovisual
07.09.2021 - 10.09.2021

005

01.Art.Lab

Transfronteirizas

Conversas

003

02.Edu.Lab

Construción de cámara de néboa

Obradoiro
09.10.2021

002

01.Art.Lab

Cosmoloxías

Exposición
28.02.2021 - 15.03.2021

001

Achegándose á rexión tecnolóxica máis innovadora de Europa

15.02.2024

03.Tech.Lab

008

Proxecto MEDRA

10.11.2023

02.Edu.Lab

007

Aprendendo física con Lego

02.Edu.Lab

006

Einstein Rocket

12.11.2020

02.Edu.Lab

001

O soño musical dos mapas celestes

07.09.2021

01.Art.Lab

O soño musical dos mapas celestes

005

Transfronteirizas

01.Art.Lab

003

Construción de cámara de néboa

09.10.2021

02.Edu.Lab

002

Cosmoloxías

28.02.2021

01.Art.Lab