Videoxogo desenvolvido por IGFAE

Einstein Rocket

↓ Descargar xogo : EinsteinRocketGame

Investigación - Espazo-tempo
12.11.2020

Sobre o proxecto

O videoxogo Einstein Rocket é unha consola de pilotaxe dunha nave espacial que é capaz de alcanzar velocidades comparables á da luz. O escenario da viaxe sitúase entre a Terra e Próxima B, o planeta extrasolar máis próximo que se coñece. Ao xogar hai que ter en conta non só a posición da nave no espazo, senón tamén a diferente evolución temporal nos reloxos de abordo ou da base terrestre. Deste xeito, o fin da misión pode ser, ademais de ir e regresar do planeta Próxima B, tratar de facelo xerando un desfasamento xeracional concreto. Con este videoxogo desenvolvido polo IGFAE preténdese adquirir unha intuición sobre as regras que rexen o movemento no espazo-tempo.

001

Achegándose á rexión tecnolóxica máis innovadora de Europa

15.02.2024

03.Tech.Lab

008

Proxecto MEDRA

10.11.2023

02.Edu.Lab

007

Aprendendo física con Lego

02.Edu.Lab

006

Einstein Rocket

12.11.2020

02.Edu.Lab

001

O soño musical dos mapas celestes

07.09.2021

01.Art.Lab

O soño musical dos mapas celestes

005

Transfronteirizas

01.Art.Lab

003

Construción de cámara de néboa

09.10.2021

02.Edu.Lab

002

Cosmoloxías

28.02.2021

01.Art.Lab