TechLab son unha serie de obradoiros e intercambios coa industria para estimular a innovación en colaboración e a explotación dos coñecementos e resultados do IGFAE, así como unha ferramenta para que o persoal investigador do IGFAE explore saídas profesionais no sector.

Máis información:
communication@igfae.usc.es
+34 881 814 033

TechLab é o espazo para transferir os resultados da investigación realizada no IGFAE á economía e a sociedade. Para garantir que as nosas ideas tamén poidan materializarse e aplicarse, cooperaremos activamente con diferentes socios da ciencia e a investigación, así como con axentes da economía e a industria, asociacións e redes. Ademais, poñemos a disposición os nosos coñecementos científicos e técnicos e a nosa infraestrutura a través da nosa oferta de investigación e traballo por contrato.

001

03.Tech.Lab

Achegándose á rexión tecnolóxica máis innovadora de Europa

TechLab - Formación - Tinus van de Pas - Transferencia de Tecnoloxía - Brainport Eindhoven
15.02.2024 - 15.02.2024

001

Achegándose á rexión tecnolóxica máis innovadora de Europa

15.02.2024

03.Tech.Lab

008

Proxecto MEDRA

10.11.2023

02.Edu.Lab

007

Aprendendo física con Lego

02.Edu.Lab

006

Einstein Rocket

12.11.2020

02.Edu.Lab

001

O soño musical dos mapas celestes

07.09.2021

01.Art.Lab

O soño musical dos mapas celestes

005

Transfronteirizas

01.Art.Lab

003

Construción de cámara de néboa

09.10.2021

02.Edu.Lab

002

Cosmoloxías

28.02.2021

01.Art.Lab