Quantum Information in Spain (ICE), o congreso anual da Rede Española de Información Cuántica e Tecnoloxías Cuánticas RITCE, terá lugar en Santiago de Compostela en 2023, do 29 de maio ao 1 de xuño. Esta edición está organizada polo IGFAE, CESGA e USC.

A VIII edición do ICE ofrece un punto de encontro tanto para a comunidade investigadora española como internacional que traballan no campo, con énfase en dar visibilidade ao talento junior para presentar as súas investigacións.

ICE-8 cobre os principais aspectos no campo da ciencia e a tecnoloxía da información cuántica: computación cuántica, comunicacións cuánticas, metroloxía e deteccións cuánticas, e outras tecnoloxías de apoio co obxectivo de reunir á academia e a industria.

As edicións anteriores pódense ver aquí.