Xornada

ORGANIZACIÓN DA XORNADA

Data da Xornada: Martes, 11 de febreiro de 2020.

Horario (aproximado):

Lugar Inicio Final
Benvida Aula Magna (facultade de física) 9:30 9:45
Introdución á Física de Partículas  Aula Magna (Facultade de Física) 9:45 10:20
Aceleradores e detectores  Aula Magna (Facultade de Física) 10:20 10:55
Preparación dos ordenadores 10:45 11:10
Guiado das alumnas ás aulas 11:00 11:10
Explicación da sesión práctica Aula de informática (Facultade de Física/IGFAE) 11:10 11:40
Sesión práctica (I) Aula de informática (Facultade de Física/IGFAE) 11:40 13:20
Xantar Comedor de Monte da Condesa 13:20 14:20
Sesión práctica (II) Aula de informática 14:20 15:00
Discusión dos resultados Aula de informática 15:00 15:15
Charla-coloquio:Mulleres na ciencia Aula de informática 15:15 16:00
Videoconferencia  Sala de Xuntas (Facultade de Física) 16:00 17:00