Inscricións

Recordamos que está permitido incluir a tres alumnos por centro. Poderanse engadir dous alumnos extra que pasarán á reserva. A inscrición realizarase por orde de solicitude, priorizando a centros que participan por primeira vez. En casos excepcionais, coma o de centros con alto número de alumnos, poderase solicitar a asistencia dalgún alumno extra. A data límite de inscrición é o vernes 28 de febreiro de 2020.

INSCRICIÓNS ESGOTADAS!