Inscricións

INSCRICIÓNS PECHADAS

Recordamos que está permitido incluir a dous estudantes. Poderanse engadir un estudante extra que pasarán á reserva. As inscricións serán aceptadas por orde de solicitude. A data límite de inscrición é o venres 17 de febreiro ás 23:59 horas. No caso de, chegada a data límite, non cubrir o número de prazas, consideraremos o alumnado que está en reserva.

Por favor, rogamos que o profesorado que faga a inscrición escriba correctamente a súa dirección de correo electrónico e o seu número de teléfono, e revise o primeiro regularmente, xa que é a nosa principal vía de comunicación cos centros. Se unha persoa inscrita finalmente non pode asistir, debe comunicarse o antes posíbel á organización.