Programa de doutoramento

Programa de doutorado

Desde a súa creación en 1999, a formación de persoal investigador foi unha actividade importante do IGFAE, Isto motivou unha forte participación na proposta e implementación de programas de estudos de máster e doutoramento en colaboración coa Facultade de Física da USC, que oferta o “Programa de Doutoramento en Física Nuclear e de Partículas” desde 2009 e cuxo director sempre foi un membro de IGFAE.

Máis información sobre os estudos de máster e doutoramento na páxina web da USC.