Centro de Investigación de Galicia

O Instituto Galego de Física de Altas Enerxías é un dos oito Centros de Investigación de Galicia, acreditación outorgada o 13 de decembro de 2019 pola Secretaría Xeral de Universidades da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia a través do programa da axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do Sistema de Galicia (SUG).

Esta axuda está cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 co obxectivo temático de “Potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación”.

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
“Unha maneira de facer Europa”